Ringsakern – Innlandets største avis

www.mollastorsenter.no 18.-20. JUNI ÅPENT TIL KL 22 TORS 18. JUNI •Nybygg• Tilbygg• Rehabilitering • Nytt bad• Våtrom• Innredning • Mur/Flis• Tak• Næring • Enebolig• Borettslag tin 30 --- � Tlf. 917 57 971 www.glbygg.no Lundvegen 8, 2316 Hamar Nytt bad? • Nybygg • Tilbygg • Rehabilitering • Våtrom • Innredning • ur/Flis • Tak • Næring Enebolig • Borettslag Kontakt oss for et godt tilbud på varmepumper til bolig og næring +47 628 09 028 Man-Fre 08:00–16:00 post@bekkvang.no bekkvangservice.no Lifter med arbeidshøyde fra 8-28 meter. Det handler om din sikkerhet! • Dagleie • Weekendleie • Langtidsleie • Bringer og henter BELIGGENHET! På tomta til Heggelund Bygg. Storgata 155 - 2390 Moelv Tlf. 62 36 94 00 - 970 59 510 (Roger) MOELV LIFTUTLEIE AS Brumunddal Nordåsveien Plantesenter Facebook Nordåsveien 11, 2382 Brumunddal. Tlf. 62 33 28 00 Mandag–fredag 9–20 // Lørdag 9–18 Søndag 12–18 Instagram TATUREN TIL BRUMUNDDAL HVITE MARGERITTER PELARGONIA FLERE FARGER SURFINIA FLERE FARGER 2 FOR 100 2 FOR 100 2 FOR 100 HUSK HAGEMØBLER TIL SOMMERFESTEN BUKETTER OG GAVER Avis for Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Ottestad og Biri -Opplag 48.848 eks. – www.ringsakern.no 30 år i 2020 17. juni - Nr. 4 - 2020 - 30. årgang Daglig leder Svein Wold Hansen (bildet) i Kroken Brumunddal opplever storsalg av nye og brukte bobiler og campingvogner. Han forteller at de este bobilene som selges, koster mellom 800.000 og 1.200.000 kroner. - Den dyreste bobilen som vi har solgt, kostet 2 millioner kroner, sier daglig leder Svein Wold Hansen i Kroken Brumunddal. Kroken Brumunddal regner med å selge ca. 150 enheter bobiler og campingvogner i 2020. SIDE 2 3 Selger bobiler til to milloner! E n d e l i g e i t j u k k a v i s ! ,/ - Nybygg· Tilbygg· Rehabilitering Ombygging • Landbruksbygg • Industri www.norest-bygg.nP Tlf. 410 687 41 SIDE 24–25–30–40–41 TRE NYE TOPPTURER GJENNOMFØRT SIDE 12 TIPS TIL FERIEKLAR BIL SIDE 19 SLIK GJØDSLER DU I HAGEN SIDE 22 Brumunddal NordåsveienPlantesenter Facebook Nordåsveien11,2382Brumunddal.Tlf.62332800 Mandag–fredag9–20//Lørdag9–18// Søndag12–18 Instagram SALGHAGEMØBLER UTVALGTEMODELLER÷30-50% Liftermed arbeidshøyde fra8-28meter. Dethandlerom dinsikkerhet! • Dagleie • Weekendleie • Langtidsleie • Bringeroghenter BELIGGENHET! PåtomtatilHeggelundBygg. Storgata155-2390Moelv Tlf.62369400-97059510(Roger) MOELVLIFTUTLEIEAS www.norsk-kjokkenfornying.no Sevårannonseside28 Tlf.91199917 -Et fantastisk fellesskap.Så erdet jo sånn at vi i fellesskap kandeledet ågå ogdyrke.Nårvi jobber på siden avhverandre blirvibedre kjent, og så snakkervigjerne om ting som er litt vanskelig, men somhjelper oss på veien til å blimer kjent iNorge, sa landbruks- ogmatminitsterOlaug Bollestad (Krf)dahunnylig besøkte inkluderingsprosjektet«Bæta’n -kvinnenettverk på åkeren» ogRingsakerBygdekvinnelag.Her ser vihenne i sammenmedSte ogAnnalyn. SIDE12 13 19. juni-Nr. 7-2019-29.årgang Avis forRingsaker,Hamar,Stange,Løten,OttestadogBiri -Opplag48.848 eks. -Fantastisk fellesskap! SIDE20–21 Åretshøydepunkt Moelvdagene er et av åretshøydepunkt, - ingen tvil omdet.Mangegodekrefterhar lagt til rette for et omfangsriktog interessantprogram, sier Joakim Kirkerud.30-åringen som eroppvokstpåBiri, sombor i Brumunddalog som er sjef for«kræmera» iMoelv. Interessant naturlostur SIDE16–17 Nåbiter flåtten! SIDE23 Slikgjødsler du riktig ihagen SIDE26 SÅDDEBYGGMED GJØDSELSPREDER! Mye regn skaperproblemer forbøndene.Flereharvalgt ennoeutradisjonell løsning. I stedet for åbruke så- maskina,harde spredd frøenemedgjødselspreder. HansOlavDompidalhar såddover160dekar. SIDE2-3 BRUMUNDDAL SE ILEGG IDAG Telefon:623 40 777 RIO MØBELSENTER distriktetsstørstemøbelforretning FOTO: INGERAMB ,/ - Nybygg·Tilbygg·Rehabilitering Ombygging•Landbruksbygg•Industri info@norest-bygg.no Tlf.41068741 Liftermed arbeidshøyde fra8-28meter. Dethandlerom dinsikkerhet! • Dagleie • Weekendleie • Langtidsleie • Bringeroghenter BELIGGENHET! PåtomtatilHeggelundBygg. Storgata155-2390Moelv Tlf.62369400-97059510(Roger) MOELVLIFTUTLEIEAS HegeWølner varbare 11 årgammeldahunmalte alle møblene slik atde sto i stilmedgardiner, sengetøy og dekor.Kreativiteten fraung alderharhun tattmed seg over i Inspirasjonshuset oghunmenerdet er viktig at barn skalværemed åpåvirke omgivelsene.Hun lærte me om farger av sin farmor og etmalerma. I15 århar hunhjulpet andremed fargevalgpåheltid oghar fått merke påkroppenhvor tøftdet er åværegründer. Detvarkjærligheten som braktehenne tilBrumunddal ogherblomstrerhunblant farger og tekstiler. Hele landet følerhenne på sosialemedier. 21.august-Nr.8-2019-29.årgang Avis forRingsaker,Hamar,Stange,Løten,OttestadogBiri -Opplag48.848 eks. Fargegladgründer! SIDE2–3 SIDE12–13 Utenflyplass– ingen jobb SteinarKristiansenkjent som dansebandmusiker iScandinavia, ernoknåmer i lufta ennpå scena. Frøysaa-jubileum HamarkunstnerenKnutFrøysaavilleha fylt 100 år2.oktober i år. Iden anledning arrangerer familien en stor retrospektivut- stilling iGalleriHamarKulturhus. Følgvårmann på topptur! SIDE16–17 Ski-veteranenes sistesamling SIDE20–21 VITESTER FRAMTIDASBILER VårmotorjournalistTommy Hermarudhar testet re grommebiler.Opel Insignia, OpelAmpera-e,OpelCombo ogMitsubishiOutlander PHEV SIDE41-59 FOTO:PRIVAT ,/ - Nybygg·Tilbygg·Rehabilitering Ombygging•Landbruksbygg•Industri info@norest-bygg.no Tlf.41068741 SIDE34Œ35 Gode møbeltilbud SEMIDTSIDENE NordåsveienPlantesenter Facebook Nordåsveien11,2382Brumunddal.Tlf.62332800 Mandag–lørdag9–18 // Søndag12–18 Stortutvalgkommer inntilhelgen! Instagram Brumunddal Grønne planter! Salg ihagesenteret! Utvalgtehagemøbler 3FOR2 30–50% INNTIL 50% Brumunddal NordåsveienPlantesenter Facebook Nordåsveien11,2382Brumunddal.Tlf.62332800 Mandag–lørdag9–18// Søndag12–18 Instagram GRØNNEINNEPLANTER ALLEVEKSTER IHAGESENTERET CALLUNA NYHETER iinteriør 3 2 FOR 4100 FOR -50% Liftermed arbeidshøyde fra8-28meter. Dethandlerom dinsikkerhet! • Dagleie • Weekendleie • Langtidsleie • Bringeroghenter BELIGGENHET! PåtomtatilHeggelundBygg. Storgata155-2390Moelv Tlf.62369400-97059510(Roger) MOELVLIFTUTLEIEAS GunnarHippeAS iMoelv følgermed i tida ogharværtgjennom en rekke omstillings- prosesser.80-årsjubilanten skapergode resultaterhvert eneste år oghar ikke fem øre igjeld.Driftsselskapethar en egenkapital- gradpå76% og bak står eiendomsselskapet med en tilsvarendegrad påhele99%.Vi kallerdet«dønn solid»!Ogmannen som styrer i jubileumsåretheterGunnarHippe - oppkalt etter inbestefar som lagrunnlaget for suksessen14. juni1939. 11. september-Nr.9-2019-29.årgang Avis forRigsaker,Hamar,Stange,Løten,OttestadogBiri -Opplag48.848 eks. Dønn solid i 80 år! -Vi lykkes ikkemedMaskinanlegg! -Vi tok en sjansedavigikk inn iMaskinanlegg,menvi lykkes ikke, sier styrelederStianGrønbakken (bilodet).Kraftignedbemanningog salg avmaskiner ermedisinen for å reddebedriften somhadde et underskuddpådrøye åttemillioner i fjor.Grønbakkens andre selskapergår imidlertid sådet susermed et overskuddpå23millioner iEnterGruppens siste regnskapsår. FOTO:FRODEDALSENG ,/ - Nybygg·Tilbygg·Rehabilitering Ombygging•Landbruksbygg•Industri info@norest-bygg.no Tlf.41068741 SIDE2–3 O y g b nfo y o SIDE1213 Interiørsuksess AnneElisabethLibergog Lise-LeneHøibykan feire fem års suksess innen interiør. SIDE34-35 Ustabilt julivær Detvar store temperatur- forskjeller i juli - fra4,5 til 31,5grader. SIDE8 Følgvårmannpå topptur! SIDE16-17 Detmodnes PåBæta’n SIDE18-19 Vi tester framtidasbiler VårmotorjournalistTommy Hermarudhar testet re spennendebiler.NissanLeaf, NissanQashqai,Citroen JumpyogCitroenBerlingo. SIDE41-59 Brumunddal NordåsveienPlantesenter Facebook Nordåsveien11,2382Brumunddal.Tlf.62332800 Mandag–lørdag9–18// Søndag12–18 Instag ram CALLUNA Distriktetsbeste utvalgihøstplanter Tømmesalg hagesenter 4100 FOR -50 –7 0% Liftermed arbeidshøyde fra8-28meter. Dethandlerom dinsikkerhet! • Dagleie • Weekendleie • Langtidsleie • Bringeroghenter BELIGGENHET! PåtomtatilHeggelundBygg. Storgata155-2390Moelv Tlf.62369400-97059510(Roger) MOELVLIFTUTLEIEAS Seside53 6. februar-Nr. 1-2019-29.årgang Avis forRingsaker,Hamar,Stange,Løten,OttestadogBiri -Opplag48.848 eks. I 2018haddeBrumunddalFotball et overskudd på snaut tomillioner kroner. I århardebudsjettert med at fotballklubben skal sitte igenmed 500.000kroner påbunnlinja. Tidenessnuoperasjon siden slutten av 2017dadet svevdemørke skyer overSveum Idrettspark. BrumunddalFotball var teknisk konkurs,menklubbenklarte ågjennomføre en formidabel snu- operasjon sammenmed sine lojalepartnere. SuksessenbleNærmiljø-Prosjektethvor et frokostmøte endtemed at enmillion kroner i frisk kapital ble tilført klubben. Daglig lederBjørnNybu (tilhøyre) ogmarkeds- lederFredLeoNysæter ser lyst på framtida. SIDE2 3 Tidenes snuoperasjon FOTO:FRODEDALSENG RIF-jenter lærteavFart SIDE12 Nytt turkarti Åsmarka SIDE8 14-åringkjørte i180km/h BIL&MOTORSIDE 43-59 ,/ - Nybygg·Tilbygg·Rehabilitering Ombygging•Landbruksbygg•Industri info@norest-bygg.no Tlf.41068741 KVALITETVIKTIGERE ENNKVANTITET! M.DoblougAShar vært i an- leggsbransjen siden 1949, og gjennom alle disse årene har entreprenørrmaet opparbei- detsegstortillit ibransjen.-Vi har aldri hatt noenmålsetting om å bli størstmulig.Kvalitet er viktigere enn kvantitet, og alle våre fornøyde kunder er en god bekreftelse på at job- beneblirutførtpå riktigmåte, sierMathsArnkværnogKnut Jørgen Arnseth hosM. Dob- lougAS. på SIDE10-11 Brumunddal NordåsveienPlantesenter Fac ebook Nordåsveien11,2382Brumunddal.Tlf.623328 00 Mandag–fredag9–20 //Lørdag9-18// Søndag 12–18 Instagram DOVRE JULETRE Høyde1,80m Utenlys -50 % DISTRIKTETSSTØRSTE UTVALGAV KUNSTIGEJULETRÆR FASTLAVPRIS 799,- PÅJULETREPYNT PER: pe-heg@online.no 95136628 ERIK: erik.kirkevold@heggelundbygg.no 91650445 Nybygg • Tilbygg Rehabilitering Flis • Mur Baderom • Industri ALTINNENBYGG Ladeg inspirere ... hosHamarInteriørsenter Detgårmot rekordomsetning forMøllaStorsenter iBrumunddal i 2019. I 2018 omsatte storsenteret for 402millioner kroner. I 2019 kan tallet blinærmere 415millioner kroner.Senteretble bygget for en omsetning på 250-350millioner kroner. –Det vurderes omMølla skalutvides, bådenårdet parkeringsplasser og arealer, sier senterleder HaraldTungevåg (bildet). SIDE910 11 Kraftigomsetnings- vekst forMølla! Det internasjonale storkonsernet WilliamsSalePartnership (WSP)har etablert seg i Innlandet.Konsernethar i dag600 ansatte rundt iNorgeog50.000 ansatte rundt iverden fordeltpåmer enn 500kontorer.Administrerendedirektør i WSPNorge,HildeNordskogen (bildet), er fraBrumunddal. SIDE2og3 Storkonsernetablert i Innlandet ,/ - Nybygg·Tilbygg·Rehabilitering O mbygging•Landbruksbygg•Industri info@norest-bygg.no Tlf.41068741 11.desember-Nr. 14-2019-29.årgang Avis forRingsaker,Hamar,Stange,Løten,OttestadogBiri -Opplag48.848 eks. FOTO:ERIKJOHNSEN Julegavetips: Ellefsæter-CD med32viser SIDE15 TorMathisens dialektbok SIDE19 Godbiter til dinbestevenn SIDE20 Gled envenn medblomster SIDE27 God jul! RomnesHamarharflyttttilheltnyelokaleri Høsbjørvegen4iFurnes Viønskerallenyeoggamlekunder velkommen! Lesmerpåside34 ALLEDELERTELLER! Brumunddal NordåsveienPlantesenter Facebook Nordåsveien11,2382Brumunddal.Tlf.62332800 Mandag–lørdag9–18// Søndag10–18 Instagram DISTRIKTETS STØRSTE UTVALG IBLOMSTER TILMOR Søndag10–18 TULIPANER 3 X 7 MEDLEMSTILBUD 100,- Kontaktossfor etgodttilbudpå varmepumpertil boligognæring +476280902 8 Man-Fre 08:00–16: 0 0 post@bekkvang.no bekkvangservice.no Trengerdurørlegger? KontaktMoelvs eldsterørleggerbedrift RING:62346555 Godetilbud seside7 Åsmarkveien12,2390Moelv www.renogpen.no RingsakerRør PER: pe-heg@online.no 95136628 ERIK: erik@heggelundbygg.no 91650445 Nybygg • Tilbygg Rehabilitering Flis • Mur Baderom • Industri ALTINNENBYGG ,/ - Nybygg·Tilbygg·Rehabilitering Ombygging•Landbruksbygg•Industri www.norest-bygg.n Tlf.41068741 OBS!Rudshøgda-Tlf.623618 95 Bunadssølvrabattert Bunadmedsølv25.400,- Avis forRingsaker,Hamar,Stange,Løten,OttestadogBiri-Opplag48.848 eks. – www.ringsakern.no 30 år i 2020 5. februar-Nr. 1-2020-30.årgang JegmnerPellervikn-arealeneburde vært leidut i stedet for atRingsakerkommune selger arealene, sierSp-pollitikernOdd-AmundLundberg (bildet) sommenerden størsteutfordringen forRingsaker ernedbyggingen avdyrkamark.Spesielt erden produktivedyrketemarka iRingsaker langsE6 taperen. -Næringsutvikling er en sentraldel er strategien forvekst ogutvikling.For åkunne legge til rette fornæringsutvikling, erdet avgjørende atkom- munen til enhver tidhar attraktivenæringsarea- ler forutvikling, kontrer rådmann JørnStrand i Ringsaker kommune. SIDE23 Utleiebedreennsalg! FOT O:ERIKJOHNSEN LIONSCLUBNES GABORT HJERTESTARTERE SIDE8 UFUKSATSER 300.000, PÅNYDANSEFEST SIDE10 28 e @ 2 i f rg in a y k n m n r o er R 9 a l 0, IO U K Y is n i r ah li ss li m i l e mt le ne n m n sl e g ite l e e t g æ e n e e ee p k e « . r Nr s a e n n . ru Løen, a s e n ks u i L a e n 8 -59 e nt n r n l l å il a i bo o n T r tr G b e d 10 da- B d , t , 8 w .r 1 r et g a , b e e rng e e s u n r n n R R VI FYLLER 30 ÅR!

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=